Section 8 8 Dinosaurs And Dangers

Dinozaury i zagrożenia

The technology tells us we're heading in one direction, but the law and cultural norms will have something to say about the process.

Technologia wskazuje nam, że zmierzamy w określonym kierunku. Jednak prawo i normy kulturowe również mają na to wpływ.

The media of the late 20th century was largely the province of big corporations. All else being equal, it might be headed toward extinction. But all is not equal in the halls of power and influence. If today's Big Media is a dinosaur, it won't die off quietly. It will, with government's help, try to control new media rather than see its business models eroded by it.

Media dwudziestego wieku były w dużej mierze tworzone przez wielkie korporacje. Jeśli nic się nie zmieni, być może zmierzają obecnie do wymarcia. Jednak w korytarzach władzy nie wszystko ma się tak, jak uprzednio. Jeśli dzisiejszej Wielkie Media są dinozaurem, to nie umrze on w ciszy.

Meanwhile, one of the valuable artifacts of modern journalism is a commitment—however poorly kept at times—to integrity. The growth of grassroots journalism has been accompanied by serious ethical issues, including veracity and outright deception. Are traditional values compatible with this new medium? The questions of integrity and struggle for control are potentially deadly flies in the ointment of tomorrow's media. We'll look at them closely in the next several chapters.

Jednocześnie jednym z cennych elementów współczesnego dziennikarstwa jest jego przywiązanie do wartości, takich jak prawdomówność - nawet jeśli nie zawsze jest dotrzymywane. Rozwój dziennikarstwa oddolnego wymaga rozważenia poważnych kwestii etycznych, dotyczących rzetelności i klasycznych oszustw. Czy tradycyjne wartości mogą współgrać z nowym medium? Pytania dotyczące etykę oraz walki o kontrolę nad mediami to potencjalna łyżka dziegciu w beczce miodu . W następnych kilku rozdziałach przyjrzę się im dokładniej.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License