Section 12 2 Day To Day Changes

Zmiany z dnia na dzień

One of the challenges—and joys—in writing this book has been watching the velocity of technical change. Every day, it seems, there's been a new web site or news event that shows how quickly the shift is occurring. By the time this book is in stores, the map will look different. This is one reason why we're creating a living, breathing web site (http://wethemedia.oreilly.com) that keeps a close eye on the changes, with constant updates about innovative new tools and major events. And please remember to participate in the ongoing development of the site. This may be the end of the book, but the conversation continues—and it's as much about your interests as mine.

Gdy pisałem tę książkę to wyzwaniem i przyjemnością było obserwowanie szybkości przemian technologicznych. Wydaje się że, każdego dnia pojawia się nowa strona internetowa albo dzieje się coś co pokazuje, jak szybko następują zmiany. Do czasu, kiedy ta publikacja pojawi się w sklepach, mapa będzie wyglądała inaczej. To jedna z przyczyn, dla której tworzymy żyjącą, dynamiczną stronę internetową (http://wethemedia.oreilly.com), w której zwracamy baczną uwagę na zachodzące przemiany, stronę która zawiera informacje dotyczące nowych, innowacyjnych narzędzi i ważnych wydarzeń. Proszę Was o uczestnictwo w rozwoju tej strony. Być może to koniec tej książki, ale nie koniec konwersacji.

I hope that I've helped you understand how this media shift—this explosion of conversations—is taking place and where it's headed. Most of all, I hope I've persuaded you to take up the challenge yourself.

Mam nadzieję, że pomogłem Wam zrozumieć jak zmieniają się media, jak ma miejsce ta eksplozja rozmów i dokąd prowadzi. Przede wszystkim, mam nadzieję, że przekonałem Was do podjęcia wyzwania samemu.

Your voice matters. Now, if you have something worth saying, you can be heard.

Twój głos się liczy. Teraz, jeśli masz coś wartego powiedzenia, możesz zostać usłyszany.

You can make your own news. We all can.

Możesz tworzyć swoje własne media. Wszyscy możemy.

Let's get started.

Zaczynajmy.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License