Konwencje Typograficzne

konwencje typograficzne

To miejsce gdzie postaramy się zebrać ogólne zasady dotyczące typografii zastosowane w książce.
Dyskusja co do poszczególnych punktów odbywa się na naszym forum (http://media.wikidot.com/forum/c-67101/dyskusja-ogolna-dotyczaca-korekty-i-edycji), tu przenosimy jedynie gotowe i zaakceptowane rozwiązania.

Liczby małe i duże

  • jako separatora części dziesiętnej używamy przecinka (Anglosasi mają tam kropkę) czyli 3,14
  • Liczby mniejsze od 10 000 zapisujemy bez żadnych dodatkowych zmian, czyli: 1337
  • Liczby powyżej 10 000 czyli składające się z więcej niż 4 cyfr w części całkowitej rozdzielamy w grupach po 3 za pomocą spacji, czyli: 31 337

Zapis dat

  • Datę zapisujemy w ten sposób: 15 lipca 1410 pomijając odmianę słowa rok/roku.
  • Analogicznie jeśli nie jest określony konkretny dzień ale miesiąc już tak czyli lipiec 1984 a nie lipiec 1984 roku
  • W przypadku kiedy mamy do czynienia tylko z „numerem” roku wpisujemy prawidłowo odmienione słowo rok np.: 2006 rok był jakiś tam lub W 1900 roku nie było 29 lutego

Jeśli użycie słowa „rok” jest w jakiś sposób konieczne w pierwszych dwóch przypadkach prosimy zasygnalizować problem na forum i użyć słowa w pełnym brzmieniu (NIGDY nie używamy skrótu r.).
Tak samo proszę dać znać, jeśli powyższe zasady są w jakiś sposób błędne z polską pisownią.

Myślnik/Dywiz/Półpauza/etc.

Cudzysłowy

Są dwa rodzaje cudzysłowów. Zewnętrzne -> „ ” i wewnętrzne -> « ». Cudzysłowów wewnętrznych używamy do oznaczenia „cudzysłowu w cudzysłowie” czyli zagnieżdżonych cytatów.

  • dwa przecinki/apostrofy ,, '' -> „cudzysłów normalny/zewnętrzny”
  • dwa znaki mniejszości/większości << >> -> «cudzysłów wewnętrzny» (cudzysłów w cudzysłowie)

Pisownia tytułów rozdziałów/sekcji

Tytuły rozdziałów i sekcji piszemy z rozpoczynając z Wielkiej litery, całą resztę małymi literami, oczywiście z wyjątkiem nazw własnych które należy zapisać rozpoczynając z Wielkiej litery. Np.: Od Toma Paine'a do blogów i jeszcze dalej

Przypisy

Przypis dodajemy na końcu zdania, ale przed kończącą je kropką. Między ostatnim słowem zdania, a odnośnikiem do przypisu nie ma spacji!
Czyli tak: Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper[1]. NIE tak: Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper.[1]

Przypisy „od tłumacza” umieszczamy oczywiście jak wyżej, przypominam tylko, że w wiki dodajemy je za pomocą naszego własnego oznaczenia:

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper(%PRZYPIS: Wdrożenie systemu - etap cyklu życia systemu, polegający na wprowadzeniu w życie, czyli implementacji projektowanego rozwiązania. - przyp. tłumacza%).

dolary

Znak $ używany do określenia waluty używanej w środkowej części ameryki północnej zastępujemy słowem dolar czyli: 1450 dolarów nie 1450$

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License