Glossary

TU WSTAW TŁUMACZENIE TYTUŁU

Client

A computing device, such as a PC, handheld organizer, or mobile phone that requests documents from a server. For example, someone is browsing the Web with a client PC, retrieving information from servers hosting web pages.


Klient
Uruchomiony w komputerze osobistym, elektronicznym notatniku lub telefonie komórkowym program, pobierający dokumenty z serwera. Dla przykładu przeglądarka (np. Mozilla Firefox) to klient www, pobierający strony z serwerów.


1. Wiem, że jest inaczej niż powyżej, ale komputer nie jest klientem w tym sensie. Na jednym komputerze/telefonie/whatever może być zainstalowanych wiele różnych klientów, zaraz obok oprogramowania serwerowego czyli serwerów.
2. Dla tłumaczących treść książki, liczba mnoga słowa klient w tym kontekście to klienty, Bóg strzygł nie klienci ;-)
3. Czasy Internetu przeminęły, dziś jest internet [ wladek ]

Database

A collection of data, usually in a structured form, that can be searched, updated, and queried. Databases can include text, numbers, pictures, and even multimedia such as video. For example, the listings on Amazon.com are in a database.


Baza danych
Zbiór uporządkowanych strukturalnie danych, które mogą być przeszukiwane, aktualizowane i pobierane. Bazy danych mogą zawierać tekst, wartości liczbowe, obrazy czy nawet dane multimedialne, takie jak filmy czy muzyka. Dla przykładu zawartość Wolnej Encyklopedii wikipedia.org jest przechowywana w bazie danych.


Przykład z listingami na amazonie jest chyba mało trafiający do użytkowników w .pl co myślicie?

Free software

Software in which the programming instructions, or source code, is openly available and free for downloading and modification. Examples of free software (also known as Open Source Software), include the Linux operating system.


Wolne oprogramowanie
Oprogramowanie komputerowe, udostępnione (zazwyczaj bezpłatnie) wraz z kodem źródłowym, który użytkownicy mogą być dowolnie modyfikować. Rozpowszechnianie zmienionej wersji wymaga udostępnienia wprowadzonych zmian na zasadach takich samych lub podobnych jak wersja pierwotna (to podstawowa zasada licencji typu copyleft). Przykładem może być system operacyjny Linux.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_Oprogramowanie


Free software != Open Source, każdy kawałek Free Software praktycznie jest Open Source, ale odwrotnie już nie koniecznie. Coś jak z kwadratem i prostokątem.
Autor w oryginalnym tekście pisze o systemie Linux, a nie GNU/Linux, a więc zapewne nie słyszał o ideologicznych debatach Richarda z Linusem i wciąganie go w ten spór przez dopisywanie GNU/Linux jest nadużyciem. [ wladek ]

Hacking

Delving into the innards of a program or a network, sometimes to explore and other times to make improvements. Some hackers are malevolent and cause damage, and have given the word "hacker" a bad name. Examples of "good" hacking include updating or improving hardware devices, such as cars or PCs, in ways not specifically authorized by the manufacturer.


Haking Hakowanie?
Zagłębianie się w kod programu lub konstrukcję urządzenia dla poznania jego działania i udoskonalenia go. Niektórzy hakerzy złośliwie lub mimowolnie zakłócając działanie programów lub systemów komputerowych zepsuli opinię samego pojęcia "haker". Przykładem „dobrego” hakowania może być aktualizowanie lub ulepszanie sprzętu takiego jak samochody lub komputery osobiste w sposób nie autoryzowany przez producenta.


Nic, nie powiem … nic. Ale ręce opadają :D - http://www.catb.org/~esr/jargon/html/H/hacker.html

HTML (Hypertext Markup Language)

A text-based markup language web browsers read to display web pages. To see the HTML of any web page, select the View rightwards double arrow Source menu of any browser.


HTML (Hypertext Markup Language)
Tekstowy język znaczników. Dokumenty w HTML odczytują przeglądarki internetowe aby wyświetlić stronę sieci web. Aby zobaczyć kod HTML praktycznie dowolnej strony internetowej, należy wybrać z menu programu opcję „pokaż źródło strony”.

Linux

A Unix-like open source operating system that runs a majority of the servers on the Internet. Linux was designed as a free alternative to costly operating systems such as Unix and Windows.


Linux
Unixopodobny system operacyjny - jeden z najbardziej znanych przykładów Wolnego i otwartego oprogramowania, jest używany na większości serwerów internetowych. Linux został zaprojektowany jako Wolna alternatywa kosztownego systemu operacyjnego Unix.


1. Windows w chwili kiedy powstawał Linux (około 1990 roku) nie był żadną alternatywą a raczej ciekawostką. Inaczej jest w tej chwili, ale o teraz to tam nie ma słowa, a nie chodzi o ewangelizowanie użytkowników.
2. Jak wyżej - możemy się spierać, czy trafniej jest używać określenie "Linux" czy "GNU/Linux", ale autor używa słowa Linux i na pewno nie zajmuje stanowiska w tym sporze. [ wladek ]

Mailing list

A topic-oriented email list people subscribe to. Every member who has subscribed to the list receives all messages sent to the list. An example from this book is Dave Farber's Interesting People mailing list.


Lista dyskusyjna
Lista, na którą zapisują się ludzie zainteresowani danym tematem. Każdy zapisany użytkownik listy otrzymuje od serwera wszystkie wiadomości wysłane „do listy” przez innych użytkowników. Przykładem użytym w tej książce jest lista Interesujących Ludzi prowadzona przez Davida J. Fabera.

Open source software

Software that is collectively developed, maintained, and distributed, typically by many people throughout the world. Examples of open source software include the Linux operating system, Apache server software, and MySQL database software. Open source software is freely available and "open," so the source code can be modified.


Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym (Open Source)
Oprogramowanie komputerowe które jest wspólnie rozwijane, utrzymywane i dystrybuowane przez grupy ludzi z całego świata komunikujących się przez internet. Otwarte oprogramowanie jest dostępne jest wraz z jego kodem źródłowym, ale w odróżnieniu od wolnego oprogramowania, nie musi być rozpowszechniane na takich samych warunkach. Znane przykłady otwartego oprogramowania to system operacyjny Linux, serwer www Apache czy serwer baz danych MySQL.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_oprogramowanie

Operating system

The base software that regulates and controls all programs and processes on a computer. Examples of operating systems include Linux, OS X, Unix, and Windows.


System Operacyjny
Program komputerowy, który steruje sprzętem i wszystkimi procesami uruchomionymi na komputerze. Najpopularniejsze systemy operacyjne to Linux, Mac OS X, Unix i Windows.

Peer-to-peer

A communications system that allows for the sharing of files, such as text, audio, and video, across networks. The most widely known example of a peer-to-peer system is the original Napster music-sharing system.


Peer-to-peer (P2P)
System wymiany plików (tekstów, obrazów, czy multimediów) przez sieć, charakteryzujący się tym iż dane przesyłane są bezpośrednio pomiędzy klientami sieci z ominięciem serwerów, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów utrzymania systemu.

RSS (Really Simple Syndication)

A protocol for describing news and other information on web sites for syndication to other web sites and communications devices, such as mobile phones. RSS files are read by software called aggregators or newsreaders that display the information.


RSS (Really Simple Syndication)
Protokół zaprojektowany w celu przesyłania nagłówków wiadomości, zapewniający znormalizowanie przesyłanych treści z różnych serwisów. Pliki RSS są odczytywane przez specjalne oprogramowanie nazywane czytnikami RSS które wyświetlają informacje.

czytnik i agregator to synonimy

Server

A computer that serves text, audio, and video files to other computers. Any time you click a link on a web page, a server then serves the requested files for display on a browser.


Serwer
Program komputerowy świadczący usługi dla innych programów (klientów) łączących się z nim poprzez sieć. Każde kliknięcie w link na stronie internetowej powoduje przesłanie do serwera żądania przesłania dokumentu/pliku który później jest przez klienta (w tym wypadku przeglądarkę) wyświetlany jako strona internetowa.

SMS (Short Message System)

A text-based communications system widely used on mobile phones. Using SMS, owners of mobile devices can send short text messages to each other.


SMS (Short Message System)
System komunikacji tekstowej szeroko stosowany w sieciach telefonii komórkowej. Użytkownicy telefonów komórkowych dzięki usłudze SMS mogą przesyłać krótkie wiadomości do innych.


tia …. :D IMO do kosza z tym :D

Weblog

An online journal of short web postings, usually posted in reverse chronological order (most recent item first). Examples include my own blog at http://weblog.siliconvalley.com/column/dangillmor/.


Blog
Dziennik internetowy w którym autor zamieszcza datowane wpisy, zwykle posortowane od najnowszego do najstarszego. Przykładem może być mój blog umieszczony pod adresem: http://dangillmor.typepad.com/.

Wiki

Wiki is software that allows anyone to freely create and edit web pages using a web browser. Wikipedia (http://www.wikipedia.org), an online encyclopedia, is an example of a Wiki.


Wiki
Oprogramowanie umożliwiające każdemu tworzenie i edycję stron internetowych poprzez przeglądarkę. Wikipedia (http://www.wikipedia.org), Wolna encyklopedia online, jest znanym przykładem strony Wiki.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License