Endnotes7

181. Healing Iraq blog: http://healingiraq.blogspot.com.

181. blog Healing Iraq: http://healingiraq.blogspot.com.

182. Rex Hammock blog: http://www.rexblog.com.

182. blog Rexa Hammocka: http://www.rexblog.com.

183. Blog postings from The Wall Street Journal "D" conference:
http://weblog.siliconvalley.com/column/dangillmor/archives/001058.shtml.

183. Wpisy o konferencji WSJ „D”: http://weblog.siliconvalley.com/column/dangillmor/archives/001058.shtml.

184. Rheingold's comment came at the PopTech (http://www.poptech.org) gathering in Camden, Maine.

184. Komentarz Rheingolda miał miejsca na spotkaniu PopTech (http://www.poptech.org) w Camden, Maina.

185. Groklaw: http://www.groklaw.net.

185. Groklaw: http://www.groklaw.net.

186. Jones interview: http://www.linux.org/people/pj_groklaw.html.

186. wywiad z Jonesem http://www.linux.org/people/pj_groklaw.html.

187. Hoder's Editor:Myself blog: http://hoder.com/weblog.

187. blog Hodera Editor:Myself http://hoder.com/weblog.

188. See "Iranian Journalist Credits Blogs for Playing Key Role in His Release From Prison," in Online Journalism Review: http://www.ojr.org/ojr/glaser/1073610866.php.

188. Zobacz tekst „Irański dziennikarz wskazuje rolę blogów w swoim uwolnieniu” opublikowany w Online Journalism Review: http://www.ojr.org/ojr/glaser/1073610866.php.

189. Melrose Mirror: http://toy-story.media.mit.edu:9000.

189. Melrose Mirror: http://toy-story.media.mit.edu:9000.

190. SilverStringer: http://silverstringer.media.mit.edu/.

190. SilverStringer: http://silverstringer.media.mit.edu/.

191. Kataweb: http://www.kataweb.it.

191. Kataweb: http://www.kataweb.it.

192. Junior Journal: http://journal.jrsummit.net.

192. Junior Journal: http://journal.jrsummit.net.

193. See The New York Times coverage at http://www.nytimes.com/2003/01/27/business/media/27PAPE.html.

193. Teksty NYT o tym można przeczytać tutaj http://www.nytimes.com/2003/01/27/business/media/27PAPE.html.

194. Indymedia: http://www.indymedia.org.

194. Indymedia: http://www.indymedia.org.

195. Google News does post some flagrantly biased stories from other sources, however.

195. Jednak Google News publikuje bardzo nieobiektywne artykuły z innych źródeł.

196. Democracy Now!: http://www.democracynow.org.

196. Democracy Now: http://www.democracynow.org.

197. Command Post: http://www.command-post.org.

197. Command Post: http://www.command-post.org.

198. Center for Public Integrity: http://www.publicintegrity.org.

198. Center for Public Integrity: http://www.publicintegrity.org.

199. In focusing more on public affairs-oriented sites in this section, I don't want to slight any of the more topical online journalism being done. Technology has been a prime example of how cyberspace, where speed is of the essence, can beat paper. CNET's News.com service (http://www.news.com) has been a stalwart of excellent tech coverage, as has The Register (http://www.theregister.co.uk), a British-based site that is both smart and sassy in its coverage. Both sites are essential reading for tech journalists.

199. Koncentrując się na stronach poświęconych sferze publicznej w tym pod-rodziale, nie chcę pominąć bardziej tematycznie ukierunkowanego dziennikarstwa internetowego. Technologia to najlepszy przykład jak cyberprzestrzeń - gdzie prędkość jest kluczowa - może pokonać papier. CNET NEWS jest symbolem doskonałego dziennikarstwa technologicznego, podobnie jak brytyjska strona The Register (http://www.theregister.co.uk), w której tekstach i newsach profesjonalizm łaczy się z humorem. Obie strony są niezbędną lekturą dla dzienniakrzy zajmujących się techniką.

200. Wikipedia: http://www.wikipedia.org.

200. Wikipedia: http://www.wikipedia.org.

201. WikiTravel: http://www.wikitravel.org.

201. WikiTravel: http://www.wikitravel.org.

202. SocialText: http://www.socialtext.com.

202. SocialText: http://www.socialtext.com.

203. Susan Mernit blog: http://susanmernit.blogspot.com.

203. blog Susan Mernit : http://susanmernit.blogspot.com.

204. Gawker: http://www.gawker.com.

204. Gawker: http://www.gawker.com.

205. Gizmodo: http://www.gizmodo.com.

205. Gizmodo: http://www.gizmodo.com.

206. Fleshbot: http://www.fleshbot.com.

206. Fleshbot: http://www.fleshbot.com.

207. Wonkette: http://www.wonkette.com.

207. Wonkette: http://www.wonkette.com.

208. Nick Denton blog: http://www.nickdenton.org.

208. Nick Denton blog: http://www.nickdenton.org.

209. Moreover: http://www.moreover.com.

209. Moreover: http://www.moreover.com.

210. I'm squeamish about this kind of thing because it raises ethical questions. The connection was clearly stated on the Gizmodo site, however, so at least there was full disclosure. Ultimately, Denton said, readers will decide on the credibility: "If you're pitching bad stuff, readership will decline."

210. Mam duże wątpliwości co do etycznej strony tego typu pomysłów. Umowa ta została opisana na Gizmodo, więc przynajmniej można mówić o transparentności. Jak to powiedział Denton, czytelnicy zadecydują o wiarygodności redakcji „Jeśli promujesz złe rzeczy, Twoi czytelnicy się od Ciebie odwrócą”

211. The cost of launching a personal blog is much lower, ranging from free to a few dollars a month plus the cost of the computer and Internet access.

211. Koszt założenie bloga osobistego jest znacznie niższy, może wynosić zero albo kilka dolarów miesięcznie (plus koszt łącza i komputera).

212. Weblogs Inc.: http://www.weblogsinc.com.

212. Weblogs Inc.: http://www.weblogsinc.com.

213. Blogads: http://www.blogads.com.

213. Blogads: http://www.blogads.com.

214. New Media Musings: http://www.newmediamusings.com.

214. New Media Musings: http://www.newmediamusings.com.

215. Andrew Sullivan blog: http://www.andrewsullivan.com.

215. blog Andrew Sullivana: http://www.andrewsullivan.com.

216. Chris Allbritton's Back to Iraq: http://www.back-to-iraq.com.

216. Powrót do Iraku Chrisa Allbrittona : http://www.back-to-iraq.com

217. Talking Points Memo: http://www.talkingpointsmemo.com.

217. Talking Points Memo: http://www.talkingpointsmemo.com.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License