Endnotes6

142. Jane's Intelligence Review thanks Slashdot readers: http://slashdot.org/features/99/10/07/120249.shtml.

142. Jane's Intelligence Review dziękuje czytelnikom serwisu Slashdot http://slashdot.org/features/99/10/07/120249.shtml.

143. OhmyNews: http://ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=04219&no=153109&rel_no=1.

143. OhmyNews: http://ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=04219&no=153109&rel_no=1.

144. The New York Times forums: http://www.nytimes.com/pages/readersopinions/.

144. Fora New York Timesa: http://www.nytimes.com/pages/readersopinions/.

145. Kristof Responds: http://forums.nytimes.com/top/opinion/readersopinions/forums/editorialsoped/opedcolumnists/kristofresponds/index.html.

145. Kristof Responds: http://forums.nytimes.com/top/opinion/readersopinions/forums/editorialsoped/opedcolumnists/kristofresponds/index.html.

146. Slate Fraywatch: fray.slate.msn.com/id/2099475/.

146. Slate Fraywatch: fray.slate.msn.com/id/2099475/.

147. The Washington Post live chats: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/liveonline/.

147. Chaty Washington Post : http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/liveonline/.

148. As we'll discuss in Chapter 9, blogs and other discussion sites are constantly fighting a battle against trolls and spammers; it's an arms race, but I'm hopeful that we'll be able to keep far enough ahead of the bad guys to hold onto the value of the conversation.

148. Jak powiemy w Rozdziale 9, blogi i inne strony na których prowadzi się dyskusję, ciągle toczą walkę z trollami i spamerami. Jest to wyścig zbrojeń, ale jestem optymistą co do tego że będziemy w stanie wygrywać z czarnymi charakterami by jak najdłużej podtrzymywać znaczenie konwersacji.

149. CyberJournalist.net blog list: http://www.cyberjournalist.net/cyberjournalists.php.

149. Lista blogów Cyberjournalism.net http://www.cyberjournalist.net/cyberjournalists.php.

150. Dan Weintraub blog: http://www.sacbee.com/insider/

150. Blog Davida Weintruba http://www.sacbee.com/insider/.

151. The Wall Street Journal "Best of the Web": http://www.opinionjournal.com/best/,

151. Strona Wall Street Journal „Best of the Web”: http://www.opinionjournal.com/best/.

152. Sheila Lennon blog: http://www.projo.com/blogs/shenews/,

152. Sheila Lennon blog: http://www.projo.com/blogs/shenews/.

153. Like so many journalism organizations, the Charlotte Observer's excellent work has disappeared behind a pay-per-view firewall. You can find the hurricane coverage, or some of it, in the nonprofit Web Archive: http://web.archive.org/web/20010307020840/http:/www.charlotte.com/special/bonnie/0828dispatches.htm.

153. Podobnie jak wielu innych przypadkach, świetne teksty na stronie Charlotte Observer zniknęły z bezpłatnego Internetu. Można jednak odnaleźć tematy o huraganie w darmowym, niezależnym archiwum http://web.archive.org/web/20010307020840/http:/www.charlotte.com/special/bonnie/0828dispatches.htm.

154. Tom Mangan blog: http://tommangan.net/printsthechaff,

154. Blog Toma Mangan : http://tommangan.net/printsthechaff.

155. CNN to Online Journalism Review: http://www.ojr.org/ojr/workplace/1049381758.php,

155. CNN do Online Journalism Review: http://www.ojr.org/ojr/workplace/1049381758.php.

156. Olafson fired: http://www.houstonpress.com/issues/2002-08-08/hostage.html/1/index.html,

156. Olafson zwolniony: http://www.houstonpress.com/issues/2002-08-08/hostage.html/1/index.html.

157. Dennis Horgan blog: http://denishorgan.com,

157. Blog Dennisa Horgana: http://denishorgan.com .

158. The Nieman Reports back issues are, perversely, available only as PDFs: http://www.nieman.harvard.edu/reports/03-3NRfall/V57N3.pdf,

158. Nieman Reports są dostępne tylko jako pdf: http://www.nieman.harvard.edu/reports/03-3NRfall/V57N3.pdf.

159. So are some broadcasters. Minnesota Public Radio (http://www.mpr.org) looks like it will lead the way, with a variety of programs designed to bring listeners into the process.

159. Podobnie jak niektórzy z nadawców. Wygląda na to że pionierem bedzie Minnesota Public Radio (http://www.mpr.org), dysponująca różnorakimi audycjami zaprojektowanymi tak by słuchaczy byli częścią procesu.

160. Spokane Spokesman-Review: http://www.spokesmanreview.com.

160. Spokane Spokesman-Review: http://www.spokesmanreview.com.

161. Lawrence Journal-World: http://www.ljworld.com.

161. Lawrence Journal-World: http://www.ljworld.com.

162. White House Briefing: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/politics/administration/whbriefing/.

162. White House Briefing: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/politics/administration/whbriefing/ .

163. Times on the Trail: http://www.nytimes.com/pages/politics/trail/.

163. Times on the Trail: http://www.nytimes.com/pages/politics/trail/.

164. Columbia Journalism Review: http://www.cjr.org.

164. Columbia Journalism Review: http://www.cjr.org.

165. American Journalism Review: http://www.ajr.org.

165. American Journalism Review: http://www.ajr.org.

166. Patterico: http://patterico.com.

166. Patterico: http://patterico.com.

167. In May, Patterico, whose real name is Patrick Frey, told Online Journalism Review's Mark Glaser that he'd contacted the Times not as a blogger but as an interested reader. His impact was no less real in any event. See http://patterico.com/archives/002026.php.

167. W maju, Patterico, który naprawdę nazywa się Patrick Fray, powiedział Markowi Glaserowi z Online Journalism Review, że skontaktował się z Timesem nie jako bloger ale raczej jako zainteresowany czytelnik. Jego wpływ nie był przez to ani mniej realny. Zobacz http://patterico.com/archives/002026.php.

168. Minnesota Public Radio's Michael Skoler put it well in an interview on Leonard Witt's Public Journalism blog (http://pjnet.org/weblogs/pjnettoday/archives/000172.html) when he said: "If ‘establishment’ media organizations can plug into the energy and wisdom of the collective brain of the public, we'll bring the strength of traditional journalism—editorial judgment, fact-checking, truth-seeking—into a new age of better, more trusted news coverage. If we don't do this, I think the unfiltered, weblog-type model of journalism will overtake traditional media with its sheer energy and we will lose a powerful way of informing the public about critical issues in our democracy."

168. Michael Skoler z Minnesota Public Radio dobrze to ujął w wywiadzie dla Leonarda Witta (na blogu Public Journalism http://pjnet.org/weblogs/pjnettoday/archives/000172.html) kiedy powiedział: „Jeśli korporacje medialne z establishment będą w stanie podłączyć się do energii i mądrości zbiorowego umysłu opinii publicznej, zabiorą mocne strony dziennikarstwa tradycyjnego – ocenę redaktorską, poszukiwanie prawdy, sprawdzenie informacji – w nową erę lepszej, bardziej wiarygodnej informacji. W przeciwnym razie, myślę że niefiltrowany, blogopodobny model dziennikarstwa dzięki swej energii zniszczy tradycyjne media, i stracimy potężne narzędzie służące informowaniu opinii publicznej o kluczowych sprawach naszej demokracji”

169. NASA asks public for shuttle photos: http://www.jsc.nasa.gov/instructions.html.

169. NASA prosi o zdjęcia promu: http://www.jsc.nasa.gov/instructions.html

170. BBC call for people's photos: http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/2732695.stm. Przypis usunięty errata-en

171. Sign On San Diego Fire Coverage: http://www.signonsandiego.com/news/fires/weekoffire/index.html.

171. Sign On San Diego Fire Coverage: http://www.signonsandiego.com/news/fires/weekoffire/index.html.

172. Salon Blogs: http://www.salon.com/blogs.

172. Salon Blogs: http://www.salon.com/blogs.

173. http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php.

173. http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php.

174. BBC iCan: http://www.bbc.co.uk/ican.

174. BBC iCan: http://www.bbc.co.uk/ican.

175. What's not unlimited is people's patience for reading long articles; invariably, when I encounter a lengthy piece that I want to read carefully, I print it out first.

175. Co nie jest nieograniczone to ludzka cierpliwość w wypadku czytania długich artykułów. Gdy napotykam na długi tekst w Internecie, to go drukuję.

176. Could an OhmyNews-like operation work in the United States and other countries? It's difficult to know, in part because there are different legal issues. But the indications are that the potential is there. One of the best U.S. community news sites I've seen is called iBrattleboro (http://www.ibrattleboro.com), based in Brattleboro, Vermont, where the daily quasi-monopoly newspaper is owned by one of the more rapacious chains. From my distant perspective, iBrattleboro consistently covers important events and issues that the newspaper all but ignores.

176. Czy strona taka jak OhMyNews mogłaby działać w USA i innych krajach? Trudno powiedzieć, częsciowo ze względu na różnice w systamach prawnych. Ale są wskazówki mówiące o tym że istniej potencjał dla tego typu stron. Jeden z najlepszych serwisów opartych o dziennikarstwo obywatelskie jakie znam to i (http://www.ibrattleboro.com) W Brattleboro (Vermont), gdzie quasi-monopolistyczna gazeta jest własnością jednej z bardziej chciwych korporacji, tylko na stronie iBrattleboro można znaleźć informacje pomijane zwykle przez tą gazetę.

177. BBC uses 3G phones: http://www.cyberjournalist.net/news/000793.php.

177. BBC uses 3G phones: http://www.cyberjournalist.net/news/000793.php.

178. I started requiring my Hong Kong students to create blogs in 1999, when the software I used was still in "beta" form, and the concept itself was virtually unknown.

178. Zacząłem wymagać od moich studentów w Hong Kongu tworzenia blogów, w 1999, gdy ten pomysł by nieznany, a oprogramowanie znajdowało się wciąż w fazie „beta”

179. New York University student portfolios: http://journalism.nyu.edu/portfolio/.

179. Portfolia studentów na New York University: http://journalism.nyu.edu/portfolio/.

180. Do bloggers need editors? I was part of a panel on blogging and journalism where that topic was discussed at length. J.D. Lasica reported on it in Online Journalism Review: http://www.ojr.org/ojr/lasica/1032910520.php.

180. Czy blogerzy potrzebują redaktorów? Brałem udział w panelu w którym dyskutowano o tym temacie. J.D. Lasica pisał o tym w Online Journalism Review http://www.ojr.org/ojr/lasica/1032910520.php.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License