Endnotes5

120. Daily Kos: http://www.dailykos.com.

120. Daily Kos: http://www.dailykos.com.

121. Blogads: http://www.blogads.com.

121. Blogads: http://www.blogads.com.

122. Wired News story by Chris Ulbrich on Chandler and blog advertising:
http://www.wired.com/news/politics/0,1283,62325,00.html.

122. Tekst Chrisa Ulbricha dla Wired News o Chandlerze i wykorzystywaniu reklam na blogach http://www.wired.com/news/politics/0,1283,62325,00.html.

123. Perseus, 2002.

123. Perseus, 2002.

124. Meetup: http://www.meetup.com.

124. Meetup: http://www.meetup.com.

125. At a dinner in Vermont while I was visiting the campaign, an old friend of Dean's (and mine; I lived in Vermont for almost 15 years until the mid-1980s) turned to me as I was describing my positive impressions of the Dean Internet activities and said, "But Howard's such a Luddite." Vermonters, I discovered, were amused by the former governor's Net savvy, because he'd been reluctant, at best, to bring the most advanced technology into state government until well into his latter terms. Another person at the table offered, "But he learns fast."

125. W czasie kolacji która miała miejsce w Vermont, gdy odwiedziłem ten stan by zobaczyć kampanię, stary przyjaciel Dean (i mój, mieszkałem w tym stanie przez 15 lat. do połowy lat 80tych, powiedział mi gdy opisywałem pozytywne wrażenie jakie zrobiła na mnie internetowa warstwa tej kampanii „Ale Dean to przecież luddyta”. Jak się okazało, mieszkańcy stanu Vermont byli nieco rozbawieni znajomojścią internetu pokazywaną przez ich byłego gubernatora. Jak mi powiedziano, był on co najmniej opieszały we wprowadzaniu zaawansowanej techniki do instytutucji stanowych. „Ale szybko sie uczy” powiedział ktoś inny na tej kolacji.

126. Dean's official blog site: http://blog.deanforamerica.com.

126. Dean's official blog site: http://blog.deanforamerica.com.

127. Dean Defense Forces: http://www.deandefense.org.

127. Dean Defense Forces [Siły Obronne Deana] : http://www.deandefense.org.

128. Dean campaign spam story by Declan McCullagh: http://news.com.com/2100-1028_3-5065141.html.

128. Tekst o kampanii Deana napisany przez Declana McCullaghana: http://news.com.com/2100-1028_3-5065141.html.

129. MoveOn: http://www.moveon.org.

129. MoveOn: http://www.moveon.org.

130. Bush in 30 Seconds: http://www.bushin30seconds.org.

130. Bush w 30 Sekund: http://www.bushin30seconds.org.

131. DeanSpace: http://www.deanspace.org.

131. DeanSpace: http://www.deanspace.org.

132. Command Post: http://www.command-post.org.

132. Command Post: http://www.command-post.org.

133. The Schwarzenegger campaign was an exception. Local TV covered the recall and the candidates' positions with surprising fervor, perhaps due to the actor's star power.

133. Kampania Schwarzenegera była wyjątkiem. Lokalne stacje TV szeroko i z pasją omawiały wybory powtórkowe oraz stanowiska kandydatów.

134. Joi Ito's "Emergent Democracy" paper: http://joi.ito.com/static/emergentdemocracy.html.

134. Praca Joi Ito „Wyłaniająca się Demokracja”: http://joi.ito.com/static/emergentdemocracy.html.

135. Cameron Barrett quote: http://weblog.siliconvalley.com/column/dangillmor/archives/010238.shtml.

135. Cytat Cameron Barrett: http://weblog.siliconvalley.com/column/dangillmor/archives/010238.shtml.

136. Earth 911: http://www.earth911.com.

136. Earth 911: http://www.earth911.com.

137. Pets 911: http://www.pets911.com.

137. Pets 911: http://www.pets911.com.

138. DefenseLink: http://www.defenselink.mil.

138. DefenseLink: http://www.defenselink.mil.

139. Note some parallels here with journalism (and other institutions being affected by the Internet)—threats to all kinds of centralized power structures from the edges, where technology gives disproportionate capabilities to individuals.

139. Zauważmy podobieństwa do dziennikarstwa (i innych zawodów czy instytucji na które internet ma wpływ) - zagrożenia dla centrum idące z krawędzi, gdzie jednostki mają dzięki technologii nieproporcjonalnie duże możliwości.

140. John Robb: http://jrobb.mindplex.org.

140. John Robb: http://jrobb.mindplex.org.

141. Maney column in USA Today: http://www.usatoday.com/tech/columnist/2001/10/24/maney.htm.

141. Felietony Maneya w USA Today: http://www.usatoday.com/tech/columnist/2001/10/24/maney.htm.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License