Endnotes4

97. The Washington Post interview with Donald Rumsfeld:
http://www.defenselink.mil/news/Feb2002/t02052002_t0109wp.html.

97. wywiad Washington Post z Donaldem Rumsfeldem http://www.defenselink.mil/news/Feb2002/t02052002_t0109wp.htm

98. The assumption of accuracy is not automatic, and the Pentagon severely compromised its credibility in April 2004 in a similar circumstance.
According to The Washington Post http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A28729-2004Apr20),
the Defense Department "deleted from a public transcript a statement Defense Secretary Donald H. Rumsfeld made to author Bob Woodward suggesting that the administration gave Saudi Arabia a two-month heads-up that President Bush had decided to invade Iraq." Woodward provided his own transcript. Will journalists and sources be posting dueling transcripts in the future?

98. Zakładanie wiarygodności nie jest automatyczne, a Pentagon poważnie nadszarpnął swoją reputację w podobnych warunkach w kwietniu 2004 r. według Washington Post (http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A28729-2004Apr20), Departament Obrony „skasował publicznie dostępną transkrypcję oświadczenia sekretarza obrony Donalda Rumsfelda skierowane pod adresem pisarza Boba Wodwarda sugerujące że administracja Busha dała Arabii Saudyjskie znać o inwazji na Irak z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.” Woodward dostarczył swoją własną wersję. Czy dziennikarze i ich źródła będą w przyszłości publikować odrębne transkrypcje?

99. Phil Gomes blog: blog:http://www.philgomes.com/blog.

99. blog Phila Gomesa http://www.philgomes.com/blog.

100. ActiveWords: http://www.activewords.com.

100. ActiveWords: http://www.activewords.com.

101. Tom Murphy blog: http://www.natterjackpr.com.

101. blog Toma Murphy'ego http://www.natterjackpr.com.

102. Ray Ozzie blog: http://www.ozzie.net/blog/.

102. blog Raya Ozzie http://www.ozzie.net/blog/

103. Mark Cuban's Blog Maverick: http://www.blogmaverick.com.

103. Blog Maverick blog Marka Cubana http://www.blogmaverick.com.

104. John Dowdell's MX Blog: http://www.markme.com/jd/.

104. MX Blog Johna Dowdella MX Blog: http://www.markme.com/jd/.

105. Macromedia aggregated blogs: http://www.markme.com/mxna/index.cfm.

105. agregowane blogi Macromedii http://www.markme.com/mxna/index.cfm.

106. Microsoft Channel 9: http://channel9.msdn.com.

106. Kanal 9 Microsoftu http://channel9.msdn.com.

107. Windley is now a consultant on enterprise computing (http://www.windley.com).

107. Windley jest teraz konsultantem ds. systemów informatycznych przedsiębiorstw

108. Robert Scoble's Scobleizer blog: http://scoble.weblogs.com.

108. blog Robera Scoble'a Scobleizer http://scoble.weblogs.com.

109. Scoble's "Corporate Weblog Manifesto" list:html#a2 http://radio.weblogs.com/0001011/2003/02/26.357.

109. lista z „Manifestu korporacyjnego blogowania” autorstwa Scobla html#a2 http://radio.weblogs.com/0001011/2003/02/26.357

110. Ernest Svenson's Ernie the Attorney blog: http://www.ernietheattorney.net.

110. Ernie Adwokat - blog Ernesta Svensona http://www.ernietheattorney.net.

111. Wil Wheaton blog: http://www.wilwheaton.net.

111. blog Willa Wheatona http://www.wilwheaton.net.

112. O'Reilly, 2004.

112. O'Reilly, 2004.

113. Cisco's RSS feeds: http://tools.cisco.com/newsroom/contactSearch/jsp/syndicationSearch.jsp.

113. kanały RSS Cisco http://tools.cisco.com/newsroom/contactSearch/jsp/syndicationSearch.jsp

114. Jon Udell's PR instructions: http://weblog.infoworld.com/udell/2002/08/14.html#a383.

114. instrukcje PRowskie Jona Udella: http://weblog.infoworld.com/udell/2002/08/14.html#a383.

115. NUblog: http://www.contenu.nu.

115. NUblog: http://www.contenu.nu.

116. Alan Reiter's wireless blog: http://reiter.weblogger.com. errata-en

117. Janet "Stroller Queen" McLaughlin: http://www.strollerqueen.com.

117. Janet „Stroller Quenn” McLauglin: http://www.strollerqueen.com.

118. The Wall Street Journal, Sept. 8, 2003, page one article.

118. The Wall Street Journal, 8 września 2003, artykuł ze strony pierwszej

119. Engadget: http://www.engadget.com.

119. Engadget: http://www.engadget.com.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License