Endnotes3

66. For considerably more detail on the Lott incident, see the case study from the Shorenstein Center at Harvard University's Kennedy School of Government (http://blogs.law.harvard.edu/2004/03/08).
Blogger Mickey Kaus (http://slate.msn.com/id/2075444&#darkmatter) says some well-timed emails from a Democratic
political operative played a role, though this is less clear.

66. Więcej informacji o aferze Lotta zawiera studium przypadku z Shorenstein Center na Kennedy School of Government Uniwersytetu Harwarda (http://blogs.law.harvard.edu/2004/03/08).

Blogger Mickey Kaus (http://slate.msn.com/id/2075444&#darkmatter) twierdzi, że wysyłane w opowiednim czasie e-maile do politycznych pracowników Demokratów odegrały ważną rolę, choć jest to mniej jasne.

67. Talking Points Memo: http://www.talkingpointsmemo.com.

67. Talking Points Memo: http://www.talkingpointsmemo.com.

68. CNET quotes Intel executive on Pentium bug: http://news.com.com/2009-1001_3-224567.html.

68. CNET cytuje kierownictwo Intela w sprawie błędu Pentium: http://news.com.com/2009-1001_3-224567.html.

69. MacMerc on how to win the Pepsi iTunes giveaway: http://www.macmerc.com/news/archives/1270.

69. MacMerc o tym jak zdobyć nagrodę w iTunes od Pepsi: http://www.macmerc.com/news/archives/1270.

70. The primary source for this section is a translation from a book by Chinese journalist Zhang Shumei, who played a key role in these events.

70. Głównym źródłem dla tej części jest tłumaczenie z książki chińskiego dziennikarza Zhang Shumei, który odgrywał kluczową rolę w tych wydarzeniach.

71. Hong Kong government's use of SMS: The Guardian, April 3, 2003.
http://www.guardian.co.uk/online/news/0,12597,928906,00.html?=rss

71. Wykorzystanie smsów przez rząd Hongkongu: The Guardian, 3 kwiecień 2003. http://www.guardian.co.uk/online/news/0,12597,928906,00.html?=rss

72. Camera phone abduction story: http://www.cnn.com/2003/TECH/ptech/08/01/camphone.abduction/.

72. Historia porwania okiem aparatu telefonu komórkowego: http://www.cnn.com/2003/TECH/ptech/08/01/camphone.abduction/.

73. Slashdot:http://slashdot.org

73. Slashdot:http://slashdot.org

74. Slashdot user exposes Microsoft PR trick: http://apple.slashdot.org/apple/02/10/14/1232229.shtml?tid=109.

74. Użytkownik serwisu Slashdot ujawnia chwyt reklamowy Microsoftu: http://apple.slashdot.org/apple/02/10/14/1232229.shtml?tid=109.

75. McSpotlight: http://www.mcspotlight.org.

75. McSpotlight: http://www.mcspotlight.org.

76. Tobacco Control Archives: http://www.library.ucsf.edu/tobacco/.

76. Tobacco Control Archives: http://www.library.ucsf.edu/tobacco/.

77. Memory Hole: http://www.thememoryhole.org.

77. Memory Hole: http://www.thememoryhole.org.

78. Greenwood Pub Group, 1914.

78. Greenwood Pub Group, 1914.

79. One site's instructions on upgrading digital video recorder: http://echostaruser.manilasites.com/dpclone.

79. Jednostronicowa instrukja unowocześniania cyfrowej kamery wideo: http://echostaruser.manilasites.com/dpclone.

80. iPoding: http://www.ipoding.com.

80. iPoding: http://www.ipoding.com.

81. EDN Access story on auto codes: http://www.e-insite.net/ednmag/index.asp?layout=article&articleid=CA46067.

81. Historia EDN Access o oprogramowaniu samochodowym: http://www.e-insite.net/ednmag/index.asp?layout=article&articleid=CA46067.

82. A company called Dinan (http://www.dinancars.com) sells software upgrades for the BMW line, removing a governor
that limits top speed in the U.S. Although I can't see why this is needed—and can imagine many improper uses—BMW's
Big-Brotherish settings are also annoying.

82. Firma Dinan (http://www.dinancars.com) sprzedaje uaktualnienia oprogramowania do samochodów BMW, usuwając ogranicznik prędkości dostosowany do najwyższej dozwolonej w USA prędkości. Choć nie wiem dlaczego jest to potrzebne - i mogę sobie wyobrazić niewłaściwe wykorzystanie - odgórne ustawienia BMW są również irytujące.

83. Erich Von Hippel: http://web.mit.edu/evhippel/www/cv.htm.

83. Erich Von Hippel: http://web.mit.edu/evhippel/www/cv.htm.

84. Tron Project: http://tron.um.u-tokyo.ac.jp.

84. Projekt Tron : http://tron.um.u-tokyo.ac.jp.

85. Marc Smith: http://research.microsoft.com/~masmith.

85. Marc Smith: http://research.microsoft.com/~masmith.

86. CNETAsia: http://asia.cnet.com/newstech/communications/0,39001141,39127700,00.htm.

86. CNETAsia: http://asia.cnet.com/newstech/communications/0,39001141,39127700,00.htm.

87. The New York Times Magazine: http://www.nytimes.com/2001/02/25/magazine/25STOCK-TRADER.html?ex=1105506000&en=5eddcb345466527c&ei=5070&pagewanted=all.

87. The New York Times Magazine: http://www.nytimes.com/2001/02/25/magazine/25STOCK-TRADER.html?ex=1105506000&en=5eddcb345466527c&ei=5070&pagewanted=all.

88. Doc Searls on the Segway: http://doc.weblogs.com/2001/12/05#theSecrecyGame.

88. Doc Searls o Segwayu: http://doc.weblogs.com/2001/12/05#theSecrecyGame.

89. The Marketing of the President, 2004," Baseline Magazine: http://www.baselinemag.com/article2/0,3959,1410983,00.asp.

89. „The Marketing of the President, 2004”, Baseline Magazine: http://www.baselinemag.com/article2/0,3959,1410983,00.asp.

90. Perseus Books, 1998.

90. Perseus Books, 1998.

91. Matt Smith column on Poindexter: http://www.sfweekly.com/2002-12-24/news/the-poindexter-effect/

91. Kolumna Matta Smitha na Poindexter: http://www.sfweekly.com/2002-12-24/news/the-poindexter-effect/

92. Cryptome: http://cryptome.org/tia-eyeball.htm.

92. Cryptome: http://cryptome.org/tia-eyeball.htm.

93. Information Awareness Office: http://web.archive.org/web/20021017111910/http://www.darpa.mil/iao/.

93. Information Awareness Office: http://web.archive.org/web/20021017111910/http://www.darpa.mil/iao/.

94. Jim Romenesko's Poynter Institute media blog: http://poynter.org/Romenesko.

94. Blog medialny Jima Romenesko z Poynter Institute: http://poynter.org/Romenesko.

95. The New York Times report on Blair incident: http://www.nytco.com/pdf/committeereport.pdf

95. Raport The New York Times o aferze Blaira: http://www.nytco.com/pdf/committeereport.pdf

96. Donald Luskin blog: http://www.poorandstupid.com.

96. Blog Donalda Luskina: http://www.poorandstupid.com.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License