Endnotes 2.

35. The Guardian, one of the most prominent national newspapers in the United Kingdom, offers thoughtful, hard-hitting journalism from a slightly left-of-center perspective. In the weeks before the 2003 Iraq war, the site saw a big increase in visitors. This happened to most serious newspapers, but The Guardian's traffic boost came in large part from Americans. What were they looking for? No one is absolutely certain, but Simon Waldman, who runs The Guardian's online operations, told me he believed many of the American visitors were looking for something they couldn't find in the U.S. press: a different perspective from the relentlessly pro-war coverage they were seeing at home. I leaned in favor of the war, but I was appalled at the lack of nuance in American journalism during a time when about half the population opposed the war.

35. The Guardian, jedna z czołowych gazet Wielkiej Brytanii, uosobienie porządnego dziennikarstwa uprawianego z nieco centrolewicowej perspektywy. Podczas tygodni poprzedzających wybuch wojny w Iraku (2003), na stronie gazety zanotowano skok liczby odwiedzin. Było to charakterystyczne dla większości poważnych gazet, ale do wzrostu popularności strony Guardiana w znacznej mierze przyczynili się internauci z Ameryki. Czego poszukiwali? Nie ma pewności, ale Simon Waldman, który odpowiada za stronę internetową Guardiana, powiedział mi, że uważa, iż wielu odwiedzających z Ameryki poszukiwało czegoś, czego nie mogli odnaleźć w prasie amerykańskiej: perspektywy innej niż ta, która była reprezentowana przez dominujące w Stanach relacje prowojenne. Sam skłaniałem się ku poparciu działań wojennych, byłem jednak zatrwożony jednomyślną postawą amerykańskiego dziennikarstwa w sytuacji, kiedy mniej więcej połowa populacji sprzeciwiała się wojnie.

36. Scribner, 2002

36. Scribner, 2002

37. Steven Johnson interview: http://www.oreillynet.com/pub/a/network/2002/02/22/johnson.html.

37. Steven Johnson interview: http://www.oreillynet.com/pub/a/network/2002/02/22/johnson.html.

38. David Isenberg's "Rise of the Stupid Network": http://www.hyperorg.com/misc/stupidnet.html.

38. David Isenberg's „Rise of the Stupid Network”: http://www.hyperorg.com/misc/stupidnet.html.

39. Yahoo Groups: http://groups.yahoo.com.

39. Yahoo Groups: http://groups.yahoo.com.

40. Gizmodo: http://www.gizmodo.com.

40. Gizmodo: http://www.gizmodo.com.

41. Wi-Fi Networking: http://wifinetnews.com.

41. Wi-Fi Networking: http://wifinetnews.com.

42. Jay Rosen's PressThink: http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/.

42. Jay Rosen's PressThink: http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/.

43. Six Apart: http://www.sixapart.com.

43. Six Apart: http://www.sixapart.com.

44. Radio UserLand: http://radio.userland.com.

44. Radio UserLand: http://radio.userland.com.

45. LiveJournal: http://www.livejournal.com.

45. LiveJournal: http://www.livejournal.com.

46. Blogger: http://www.blogger.com.

46. Blogger: http://www.blogger.com.

47. 20six: http://www.20six.co.uk.

47. 20six: http://www.20six.co.uk.

48. Wiki: http://c2.com/cgi/wiki.

48. Wiki: http://c2.com/cgi/wiki.

49. Cunningham's Wiki categories: http://c2.com/cgi/wiki?CategoryCategory.

50. WikiTravel: http://www.wikitravel.org.

50. WikiTravel: http://www.wikitravel.org.

51. Instant messaging is also one way people spread news, mostly in the U.S., but SMS is much more global and destined, as devices become more mobile, to be the headline service of the Digital Age.

51. Przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym również jest jednym ze sposobów, w jaki ludzie rozpowszechniają informacje, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale SMS jest czymś bardziej globalnym i przeznaczonym, w miarę jak urządzenia stają się bardziej mobilne, by być podstawową usługą Ery Cyfrowej.

52. Perseus, 2002

52. Perseus, 2002

53. Rheingold's Smart Mobs web site continues to follow this evolution: http://www.smartmobs.com.

54.See The Washington Post's coverage of banned camera phones at http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A49274-2003Sep22.

54. Zobacz relację Washington Post na temat zakazanych kamer w telefonach: http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A49274-2003Sep22.

55. Blogging of the President: http://www.bopnews.com.

55. Blogging of the President: http://www.bopnews.com.

56. Full disclosure: I've been a guest several times on the program.

57. IT Conversations: http://www.itconversations.com.

57. IT Conversations: http://www.itconversations.com.

58. BitTorrent: http://bittorrent.com/.

58. BitTorrent: http://bittorrent.com/.

59. LockerGnome: http://www.lockergnome.com.

59. LockerGnome: http://www.lockergnome.com.

60. NetNewsWire: http://www.ranchero.com.

60. NetNewsWire: http://www.ranchero.com.

61. FeedDemon: http://www.bradsoft.com/feeddemon/index.asp.

61. FeedDemon: http://www.bradsoft.com/feeddemon/index.asp.

62. NewsIsFree: http://www.newsisfree.com.

62. NewsIsFree: http://www.newsisfree.com.

63. Syndic8: http://www.syndic8.com.

63. Syndic8: http://www.syndic8.com.

64. Feedster: http://www.feedster.com.

64. Feedster: http://www.feedster.com.

65. Technorati: http://www.technorati.com.

65. Technorati: http://www.technorati.com.


Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License