Endnotes10

265. CyberWire Dispatch archives: http://cyberwerks.com/cyberwire/cwd/.

265. archiwum CyberWire Dispatch: http://cyberwerks.com/cyberwire/cwd/.

266. Meeks told me: "There was NO requirement on me to show him anything I was going to publish prior to publishing it. That was a no brainer to accept in the settlement, as any story I would write about him he would know of well before 42 hours because I'd be calling him to ask him questions." In addition, the agreement lasted 18 months, and in any event Meeks didn't write about the company again.

266. Meeks powiedział mi „Nie było żadnego zobowiązania z mojej strony że pokaże mu cokolwiek z tego co napisałem przed opublikowaniem. Jest to oczywiste jeśli chodzi o akceptację jako część ugody, biorąc pod uwagę że w każdym przypadku wiedziałby o tym że o nim napisze z ponad 42 godzinnym wyprzedzeniem gdyż dzwoniłbym do niego z pytaniami.” Dodatkowo, porozumienie zostało zawarte na 18 miesięcy. W każdym razie Meeks nie pisał już więcej o tej firmie.

267. Blogger and law professor Glenn Reynolds says: "To be libelous, a statement must be (1) a statement of fact, not opinion; (2) false; and (3) such as to materially injure someone's reputation." The standard is higher for public figures, who have to show that the writer had reckless disregard for whether the statement was true.

267. Bloger i profesor prawa Glenn Reynolds mówi: „Aby coś zostało uznane za zniesławienie musi być 1) stwierdzaniem faktu, nie opinią 2) fałszywe 3) musi wywierać materialne szkody na czyjejś reputacji.” Standard ten jest jeszcze ostrzejszy dla osób publicznych, które muszą udowodnić że autor w lekkomyślny sposób nie zadbał o to czy jego stwierdzenie były prawdziwe czy nie.

268. Anthony York wrote a detailed summary of the Drudge-Blumenthal case in Salon: http://dir.salon.com/politics/red/2001/05/02/blue/index.html.

268. Anthony York napisał dokładne podsumowanie sprawy Drudge-Blumenthal w magazynie Salon http://dir.salon.com/politics/red/2001/05/02/blue/index.html.

269. Jack Balkin: http://balkin.blogspot.com.

269. Jack Balkin: http://balkin.blogspot.com.

270. See http://balkin.blogspot.com/2003_06_29_balkin_archive.html#105723343690170641 for Balkin's entire analysis.

270. Zobacz całą analizę Balkina http://balkin.blogspot.com/2003_06_29_balkin_archive.html#105723343690170641

271. The Stanford Cyberlaw Clinic's files in the Nymox case: http://cyberlaw.stanford.edu/about/cases/nymox.shtml.

271. Materiały Cyberkliniki Prawa Uniwersytetu Stanford w sprawie Nymox http://cyberlaw.stanford.edu/about/cases/nymox.shtml.

272. See the Economist story on this case: http://www.economist.com/agenda/displayStory.cfm?story_id=1489053.

272. Zobacz tekst The Economist o tej sprawie http://www.economist.com/agenda/displayStory.cfm?story_id=1489053.

273. The Electronic Frontier Foundation, which helped Hamidi, archived many of the relevant documents: http://www.eff.org/Spam_cybersquatting_abuse/Spam/Intel_v_Hamidi/.

273. Electronic Frontier Foundation która pomagała Hamidiemu zarchiwizowała wiele ważnych dokumentów: http://www.eff.org/Spam_cybersquatting_abuse/Spam/Intel_v_Hamidi/.

274. See Mark Glaser's Online Journalism Review coverage of plagiarism on the Net: http://www.ojr.org/ojr/glaser/1050584240.php.

274. Zobacz materiały Marka Glasera z Online Journalism Review o plagiatach w Internecie: http://www.ojr.org/ojr/glaser/1050584240.php.

275. Turnitin software: http://www.turnitin.com.

275. oprogramowanie Turnitin: http://www.turnitin.com.

276. Chilling Effects Clearinghouse: http://www.chillingeffects.org.

276. Chilling Effects Clearinghouse: http://www.chillingeffects.org.

277. World Intellectual Property Organization: http://www.wipo.int.

277. World Intellectual Property Organization: http://www.wipo.int.

278. Consumer Project on Technology: http://www.cptech.org.

278. Consumer Project on Technology: http://www.cptech.org.

279. Full WIPO examiner's holding: http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0584.html.

279. Pełny zapis postanowienie WIPO w tej sprawie http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0584.html.

280. National Debate's The New York Times "corrections" page: http://www.thenationaldebate.com/other/NYTCorrections.htm.

280. Strona „sprostowań” serwisu National Debate: http://www.thenationaldebate.com/other/NYTCorrections.htm.

281. See The New York Times, "The Privileges of Opinion, the Obligations of Fact," March 28, 2004.

281. Zobacz The New York Times, „The Privileges of Opinion, the Obligations of Fact,” Marzec 28, 2004.

282. For other examples of antilinking threats, visit the Chilling Effects Clearinghouse web site. You'll also find some unintentionally hilarious "linking policies" by corporate sites.

282. Na stronie Chilling Effects Clearinghouse znajdują się inne przykłady gróźb związanych z linkami. Odnajdziesz też wiele niezamierzenie śmiesznych korporacyjnych „polityk linkowania”.

283. The EFF archived this and related cases: http://www.eff.org/IP/Video/MPAA_DVD_cases/

283. EFF zarchiwizowała tą i związane sprawy: http://www.eff.org/IP/Video/MPAA_DVD_cases/.

284. Mark Lemley comment in Salon: http://dir.salon.com/tech/log/2000/08/18/decss_trial/index.html.

284. Komentarz Marka Lemleya w Salon http://dir.salon.com/tech/log/2000/08/18/decss_trial/index.html.

285. Appeals Court ruling in DVD-CSS case: http://www.eff.org/IP/Video/DVDCCA_case/20011101_bunner_appellate_decision.html.

285. Wyrok sądu apelacyjnego w sprawie DVD-CSS: http://www.eff.org/IP/Video/DVDCCA_case/20011101_bunner_appellate_decision.html.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License