Chapter 9 Trolls Spin And The Boundaries Of Trust

Trolle atakują, czyli o granicach zaufania

In the spring of 2001, almost no one was surprised to hear that several Hollywood studios had been setting up phony web sites to create buzz for new movies. The sites, supposedly run by fans, were just the latest version of some standard tricks in parts of the marketing world.

Prawie nikt nie był zaskoczony, gdy wiosną 2001 roku kilka hollywoodzkich wytwórni złapano na tworzeniu fałszywych stron www, które miały rozkręcić zainteresowanie nowymi filmami. Strony, rzekomo prowadzone przez fanów, były po prostu kolejną odmianą standardowych sztuczek marketingowców. [FR]

The exposure of the deception again brought to focus a reality of the modern age: for manipulators, con artists, gossips, and jokesters of all varieties, the Internet is the medium from heaven.

Ujawnienie tego oszustwa zwróciło ponownie uwagę na rzeczywisty problem: Internet jest wymarzonym medium dla wszelkiej maści manipulatorów, hochsztaplerów, plotkarzy i żartownisiów. [FR]

Technology has given us a world in which almost anyone can publish a credible-looking web page. Anyone with a computer or a cell phone can post in online forums. Anyone with a moderate amount of skill with Photoshop or other image-manipulation software can distort reality. Special effects make even videos untrustworthy.

Dzieki technologii w dzisiejszym świecie niemal każdy może opublikować wiarygodnie wyglądającą stronę www. Każdy posiadacz komputera czy telefonu komórkowego może publikować na forach internetowych. Każdy kto choć w umiarkowanym stopniu zna Photoshopa czy inny program do obróbki obrazów może zniekształcać rzeczywistość. Efekty specjalne powodują, że nawet nagrania wideo nie są wiarygodne. [FR]

We have a problem here.

Mamy problem. [FR]

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License