Chapter 8 Next Steps

8. Next Steps

Dalsze kroki

In the mid-1990’s, just as the World Wide Web was gaining popularity, I was sure that the Internet would become a power­ful force in our lives. But I didn’t have a clue that services such as Google would emerge, or that weblogs and other personal media would play such a transformative role in my chosen craft.

W połowie lat 90. dwudziestego wieku Sieć WWW (Sieć WWW to takie popularne masło maślane, bo WWW - World Wide Web. Może po prostu sieć, lub internet lub cokolwiek. I dlaczego po 90 jest kropka? Było tam słowo „dziewięćdziesiątych” ja tak bardziej lubię, ale może się nie znam - wariat) zyskiwała popularność, a ja miałem pewność, że Internet z czasem będzie mieć potężny wpływ na nasze życia. Nie wyobrażałem sobie jednak, że pojawią się serwisy takie jak Google. Lub że blogi wraz z innymi mediami osobistymi w tak znaczący sposób zmienią zawód, który uprawiam.

I didn’t anticipate online experiments such as Feed, the pio­neering but now defunct online magazine that had an edginess bloggers later incorporated, or group-edited sites such as Kuro5hin, where the audience writes and ranks the stories and then adds context and ideas as they discuss them. I didn’t imagine that blogs and other tools would come along to make writing on the Web almost as easy as reading from it. So I won’t try to predict the shape of the news business and how it will be practiced a decade from now. But even if we can’t make specific predictions, we can look forward and make some safe assump­tions about the architecture and technology of tomorrow’s news, and then consider what they suggest.

Nie przewidziałem na przykład takich eksperymentów jak nieistniejące już, lecz swego czasu pionierskie pismo internetowe Feed. Jego nerwowość (??? - edginesss) stała się z czasem cechą blogów. Lub powstania Kuro5hin, redagowanej zbiorowo strony, której czytelnicy również pisali i oceniali teksty, a następnie w trakcie dyskusji dodawali do nich kontekst i dalsze pomysły. Nie sądziłem, że nadejdą blogi oraz inne podobne im narzędzia, dzięki którym pisanie w Sieci jest niemal tak łatwe, jak czytanie. Nie będę więc próbował przewidywać, jak za dziesięć lat będzie wyglądać przemysł prasowy i na czym będzie polegać dziennikarstwo. Jednak nawet jeśli konkretne przewidywania nie mają sensu, to warto patrzeć przed siebie. Można dokonać bezpiecznych założeń na temat architektury i technologii, w oparciu o które będą w przyszłości tworzone wiadomości. A następnie rozważyć, co z nich wynika.

My assumptions rest on two guiding principles. The first is a belief in basic journalistic values, including accuracy, fairness, and ethical standards. The second is rooted in the very nature of technology: it’s relentless and unstoppable.
Only one thing is certain: we’ll all be astounded by what’s to come.

Opieram swoje przewidywania na dwóch podstawowych założeniach. Pierwsze z nich to wiara w podstawowe wartości uznawane w dziennikarstwie, takie jak dokładność, uczciwość i standardy etyczne. Druga zasada wynika bezpośrednio z technologii, która w swej naturze jest nieugięta i nie daje się powstrzymać. Pewni możemy być jedynie jednego - że to, co nadejdzie, na pewno nas zaskoczy.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License