Acknowledgments

PODZIĘKOWANIA

First, thanks to the many folks who posted comments on my blog, called, or wrote in with suggestions, comments, and corrections. Because I lost some mail, as noted earlier, I can't thank everyone individually. (If you were among that group, please let me know and I'll add your name to the list when it goes online and in future printings and/or editions.) But those whose messages I didn't lose (including several who offered only pseudonyms) include: Paul Andrews, Nick Arnett, Alfredo Ascanio, Jerry Asher, Kevin Aylward, Phil Baker, Alessio Balbi, Peter Basofin, Bill Baur, Morten Bay, Andrew Beach, Michael Bean, Tim Bishop, Charles Brownstein, Buzz Bruggeman, C.R. Bryan III, Scott Burki, Kevin Burton, Brian W. Carver, Frank Catalano, David Cassel, Gilbert Cattoire, Guillermo Cerceau, Brian Clark, Joe Clark, Michael O'Connor Clarke, Michael Collins, Joyce Conklin, Jeff Danziger, Tom Dolembo, Dave Donohue, John Dougan, Stephen Downes, Amy Eisman, Greg Elin, Mark Federman, Sean Fitzpatrick, John Fleck, Dave Fletcher, Trip Foster, Bjorn Freeman-Benson, Rhonda Geraci, Ward Gerlach, John Gilmore, Bernie Goldbach, Phil Gomes, greep, Chris Gulker, Steve Harmon, Tim Harding, Eszter Hargittai, Rodney Hoffman, Denise Howell, Ryan Irelan, Terri Irving, Joanne Jacobs, Elwin Jenkins, Nicholas Jenkins, Dennis Jerz, Morrie Johnston, Gordon Joseloff, Chris Kaminski, Rohit Khare, Susan Kitchens, Brian Krause, Tony Lacey, Geoff Langhorne, Larry Larsen, Leonard Lin, Hetty Litjens, Scott Love, Tristan Louis, Richard Lundquist, Zack Lynch, Mark McBride, Mike McCallister, Wayne Mercier, Jim Miller, Bill Mitchell, Neal Moore, Andrea Moro, Robert Niles, Maureen S. O'Brien, Mike Owens, Evan Orensky, Andrew Orlowski, Olav A Øvrebø, Nigel Parry, Angela Penny, Ralph Poole, Matt Prescott, J.P. Rangaswami, Wayne Rasanen, Celia Redmore, William Riski, Cormac Russell, Jason Salzman, Rob Salzman, Gary D. Sanders, Gary Santoro, Dan Scherlis, Trudy Schuett, Pam Schwartz, professor rat, Janet S. Scott, Linda Seebach, Bill Seitz, Ben Silverman, Some Random Humanoid, Kathleen Spracklen, Steve Stroh, Glenn Thomas, Fons Tuinstra, Manolis Tzagarakis, Mike Banks Valentine, Ed Vielmetti, Taylor Walsh, Jonathan Weaver, Joshua Weinberg, Dan Weintraub, Alex Williams, Phil Wolff, Jay Woods, Jim Zellmer and Ethan Zuckerman.

Na wstępie dziękuje wielu ludziom, którzy pisali komentarze na moim blogu. dzwonili do mnie, albo pisali z sugestiami, uwagami, bądź poprawkami. Poniważ straciłem trochę maili, o czym wspomniałem wcześniej, nie mogę podziękować każdemu imiennie. (Jeżeli byłeś wśród tej grupy, daj mi, proszę, znać, a dodam Cię do listy kiedy będzie publikowana w internecie i w przyszłym wydaniu książki.) Oto ci, których wiadomości nie utraciłem (wliczając również osoby, które podały tylko psełdonimy): Paul Andrews, Nick Arnett, Alfredo Ascanio, Jerry Asher, Kevin Aylward, Phil Baker, Alessio Balbi, Peter Basofin, Bill Baur, Morten Bay, Andrew Beach, Michael Bean, Tim Bishop, Charles Brownstein, Buzz Bruggeman, C.R. Bryan III, Scott Burki, Kevin Burton, Brian W. Carver, Frank Catalano, David Cassel, Gilbert Cattoire, Guillermo Cerceau, Brian Clark, Joe Clark, Michael O'Connor Clarke, Michael Collins, Joyce Conklin, Jeff Danziger, Tom Dolembo, Dave Donohue, John Dougan, Stephen Downes, Amy Eisman, Greg Elin, Mark Federman, Sean Fitzpatrick, John Fleck, Dave Fletcher, Trip Foster, Bjorn Freeman-Benson, Rhonda Geraci, Ward Gerlach, John Gilmore, Bernie Goldbach, Phil Gomes, greep, Chris Gulker, Steve Harmon, Tim Harding, Eszter Hargittai, Rodney Hoffman, Denise Howell, Ryan Irelan, Terri Irving, Joanne Jacobs, Elwin Jenkins, Nicholas Jenkins, Dennis Jerz, Morrie Johnston, Gordon Joseloff, Chris Kaminski, Rohit Khare, Susan Kitchens, Brian Krause, Tony Lacey, Geoff Langhorne, Larry Larsen, Leonard Lin, Hetty Litjens, Scott Love, Tristan Louis, Richard Lundquist, Zack Lynch, Mark McBride, Mike McCallister, Wayne Mercier, Jim Miller, Bill Mitchell, Neal Moore, Andrea Moro, Robert Niles, Maureen S. O'Brien, Mike Owens, Evan Orensky, Andrew Orlowski, Olav A Øvrebø, Nigel Parry, Angela Penny, Ralph Poole, Matt Prescott, J.P. Rangaswami, Wayne Rasanen, Celia Redmore, William Riski, Cormac Russell, Jason Salzman, Rob Salzman, Gary D. Sanders, Gary Santoro, Dan Scherlis, Trudy Schuett, Pam Schwartz, professor rat, Janet S. Scott, Linda Seebach, Bill Seitz, Ben Silverman, Some Random Humanoid, Kathleen Spracklen, Steve Stroh, Glenn Thomas, Fons Tuinstra, Manolis Tzagarakis, Mike Banks Valentine, Ed Vielmetti, Taylor Walsh, Jonathan Weaver, Joshua Weinberg, Dan Weintraub, Alex Williams, Phil Wolff, Jay Woods, Jim Zellmer and Ethan Zuckerman.

I tended to ignore remarks that said, "Don't quit your day job"—except when they explained why they thought so. I tend to learn more (or at least as much) from people who think I'm wrong than people who think I'm right, and when they offer reasons I pay close attention, even if we continue to disagree. Thanks to those of you (you know who you are) who challenged my assumptions, even harshly.

Zazwyczaj ignoruję uwagi ludzi typu „Nie porzucaj swojej codziennej pracy”- chyba, że wytłumaczą, dlaczego tak myśleli. Zwykle uczę się więcej (lub przynajmniej tyle, ile się da) od ludzi, którzy uważają, że jestem w błędzie niż o tych, którzy mnie popierają, a kiedy podają swoje powody, słucham ich z uwagą, nawet kiedy się z nimi nie zgadzam. Dziękuję tym, którzy kwestionowali to co założyłem, nawet tym co robili to ostro.

So many people were generous with their time. (One of the dilemmas in writing this book was whether to use first names when talking about or quoting the many friends and friendly acquaintances whose work has informed mine and therefore made it into the text; I used last names for consistency.) Among the people who have helped me understand this process, through conversations, formal interviews, and/or correspondence, are: Marko Ahtisaari, Chris Allbritton, Chris Anderson, Azeem Azhar, Jeff Bates, John Perry Barlow, Cameron Barrett, Yochai Benkler, Krishna Bharat, Shayne Bowman, Wes Boyd, Nick Bradbury, Yale Braunstein, Dan Bricklin, John Brockman, Buzz Bruggeman, Thomas N. Burg, Kevin Burton, Jason McCabe Calacanis, Mark Canter, Jerry Ceppos, Ying Chan, Joe Clark, Ed Cone, Robert Cox, David Crossen, Mark Cuban, Ward Cunningham, Rob Curley, Anil Dash, Nick Denton, Hossein Derakhshan, Betsy Devine, Samanthi Dissanayake, Cory Doctorow, Jack Driscoll, Esther Dyson, Ben Edelman, Renee Edelman, Charles Eisendrath, Dave Farber, Ed Felten, Rusty Foster, Karl Frisch, Glenn Fleishman, Adam Gaffin, Jock Gill, Steve Gillmor, Wiley Gillmor, Mark Glaser, Vindu Goel, Phil Gomes, Amy Goodman, Rich Gordon, Jennifer Granick, Matt Gross, Tara Sue Grubb, Justin Hall, Jay Harris, Peter Harter, Matt Haughey, Scott Hieferman, Mary Hodder, Meg Hourihan, Michael Hoyt, Jeong Woon Hyeon, David Isenberg, Joi Ito, Jeff Jarvis, Scott Johnson, Matt Jones, Mitch Kapor, Dennis Kneale, Lance Knobel, Bruce Koon, Howard Kurtz, J.D. Lasica, Lee Pong Ryul, Jon Lebkowski, Lawrence Lessig, Tim Levell, Charles Lewis, Andrew Lih, Karlin Lillington, Chris Locke, Kevin Lynch, Rob Malda, David L. Marburger, John Markoff, Kevin Marks, Cameron Marlow, Joshua Micah Marshall, Katinka Matson, Ross Mayfield, Brock Meeks, Nicco Mele, Jerry Michalski, Bill Mitchell, Bryan Monroe, Craig Newmark, Chris Nolan, Andrew Odlyzko, Oh Yeon Ho, Steve Outing, Ray Ozzie, John Paczkowski, Dale Peskin, Chris Pirillo, Lee Raine, Mitch Ratcliffe, David P. Reed, Greg Reinacker, Glenn Reynolds, Howard Rheingold, John Robb, Pete Rojas, Jim Romenesko, Jay Rosen, Zack Rosen, Scott Rosenberg, Steve Rubel, Avi Rubin, Sam Ruby, Paul Saffo, Ken Sakamura, Chris Schroeder, Robert Scoble, Doc Searls, Wendy Seltzer, Frank Shaw, Jason Shellen, Clay Shirky, Dave Sifry, Brent Simmons, Marc Smith, Neal Stephenson, Tom Stites, Halley Suitt, Ernie Svenson, Zephyr Teachout, Brad Templeton, Joe Trippi, Ben Trott, Mena Trott, Siva Vaidhyanathan, Jack Valenti, Yossi Vardi, Alex Vieux, Martin Vogel, Eric Von Hippel, Jimmy Wales, Chris Warner, Milverton Wallace, Stephen B. Waters, David Weinberger, Mike Wendland, Kevin Werbach, Wil Wheaton, Evan Williams, Chris Willis, Phil Windley, Dave Winer, Leonard Witt, Zayed, Jim Zellmer, Jonathan Zittrain, Markos Moulitsas Zúniga, and several who chose to be anonymous. I thank them all, and apologize to anyone I have inadvertently left out.

Dużo ludzi poświęcało wiele swojego czasu. (Jednym z moich dylematów przy pisaniu tej książki była kwestia, czy podać tylko pierwsze nazwiska, o których była mowa, czy wymienić wszystkich przyjaciół i znajomych, których praca dała mi wiele informacji, które zostały póżniej użyte w książce. Dla spójności użyłem ostatnie nazwiska) ??. Wśród ludzi, którzy pomogli mi zrozumieć ten proces, poprzez rozmowy, wywiady, i/lub korespondencje, znaleźli się: Marko Ahtisaari, Chris Allbritton, Chris Anderson, Azeem Azhar, Jeff Bates, John Perry Barlow, Cameron Barrett, Yochai Benkler, Krishna Bharat, Shayne Bowman, Wes Boyd, Nick Bradbury, Yale Braunstein, Dan Bricklin, John Brockman, Buzz Bruggeman, Thomas N. Burg, Kevin Burton, Jason McCabe Calacanis, Mark Canter, Jerry Ceppos, Ying Chan, Joe Clark, Ed Cone, Robert Cox, David Crossen, Mark Cuban, Ward Cunningham, Rob Curley, Anil Dash, Nick Denton, Hossein Derakhshan, Betsy Devine, Samanthi Dissanayake, Cory Doctorow, Jack Driscoll, Esther Dyson, Ben Edelman, Renee Edelman, Charles Eisendrath, Dave Farber, Ed Felten, Rusty Foster, Karl Frisch, Glenn Fleishman, Adam Gaffin, Jock Gill, Steve Gillmor, Wiley Gillmor, Mark Glaser, Vindu Goel, Phil Gomes, Amy Goodman, Rich Gordon, Jennifer Granick, Matt Gross, Tara Sue Grubb, Justin Hall, Jay Harris, Peter Harter, Matt Haughey, Scott Hieferman, Mary Hodder, Meg Hourihan, Michael Hoyt, Jeong Woon Hyeon, David Isenberg, Joi Ito, Jeff Jarvis, Scott Johnson, Matt Jones, Mitch Kapor, Dennis Kneale, Lance Knobel, Bruce Koon, Howard Kurtz, J.D. Lasica, Lee Pong Ryul, Jon Lebkowski, Lawrence Lessig, Tim Levell, Charles Lewis, Andrew Lih, Karlin Lillington, Chris Locke, Kevin Lynch, Rob Malda, David L. Marburger, John Markoff, Kevin Marks, Cameron Marlow, Joshua Micah Marshall, Katinka Matson, Ross Mayfield, Brock Meeks, Nicco Mele, Jerry Michalski, Bill Mitchell, Bryan Monroe, Craig Newmark, Chris Nolan, Andrew Odlyzko, Oh Yeon Ho, Steve Outing, Ray Ozzie, John Paczkowski, Dale Peskin, Chris Pirillo, Lee Raine, Mitch Ratcliffe, David P. Reed, Greg Reinacker, Glenn Reynolds, Howard Rheingold, John Robb, Pete Rojas, Jim Romenesko, Jay Rosen, Zack Rosen, Scott Rosenberg, Steve Rubel, Avi Rubin, Sam Ruby, Paul Saffo, Ken Sakamura, Chris Schroeder, Robert Scoble, Doc Searls, Wendy Seltzer, Frank Shaw, Jason Shellen, Clay Shirky, Dave Sifry, Brent Simmons, Marc Smith, Neal Stephenson, Tom Stites, Halley Suitt, Ernie Svenson, Zephyr Teachout, Brad Templeton, Joe Trippi, Ben Trott, Mena Trott, Siva Vaidhyanathan, Jack Valenti, Yossi Vardi, Alex Vieux, Martin Vogel, Eric Von Hippel, Jimmy Wales, Chris Warner, Milverton Wallace, Stephen B. Waters, David Weinberger, Mike Wendland, Kevin Werbach, Wil Wheaton, Evan Williams, Chris Willis, Phil Windley, Dave Winer, Leonard Witt, Zayed, Jim Zellmer, Jonathan Zittrain, Markos Moulitsas Zúniga, oraz kilka osób, które pozostały anonimowe. Dziękuję im wszystkim i przepraszam każdego, kogo niechcący pominąłem.

I interviewed some of these people first for columns that ran in the San Jose Mercury News (some material from which appears in this book) and at SiliconValley.com, an online affiliate of the newspaper and our parent company, Knight Ridder. If my good and talented colleagues thought I was crazy to try this, they were kind enough not to say so. Special thanks to my Mercury News editors, who let me go on a part-time schedule while I worked on this project.

Przeprowadziłem wywiady z wieloma ludźmi dla użytku w działach, które zostały zawarte w San Jose Mercury News (część materiału z tego została zawarta w książce) i SiliconValley.com, jednej z elektronicznych gazet oraz w naszej głównej spółce - Knight Ridder. Jeżeli jacyś moi mili i utalentowani koledzy uważali, że zwariowałem robiąc to, to byli na tyle mili, iż tego nie powiedzieli. Specjalne podziękowania należą się wydawcą Mercury News, którzy pozwolili mi pracować w niepełnym wymiarze godzin, kiedy zajmowałem się tym projektem.

Thanks to Esther Dyson, Daphne Kis, Christina Koukkos and their colleagues at Release 1.0, for whom I wrote an issue of their newsletter on blogs and RSS. Some of the material from that article is in this book.

Dziękuję Esther Dyson, Daphne Kis, Christina Koukkos i ich kolegom z wydania pierwszego ??, dla których napisałem wzmiankę o ich biuletynach na blogach oraz RSS'ach. Część materiału z tego artykułu jest w książce.

Cory Doctorow, J.D. Lasica, Larry Lessig, Wendy Seltzer, Dan Shafer, Leonard Witt and Jeff Jarvis read draft chapters — sometimes very early drafts — and helped me understand where I was going astray and where I was making sense. As noted, Stephen Waters (the newspaper editor in New York state) pushed me to work even harder. Jay Rosen went far beyond the call of duty in reading chapters and in several long discussions. Howard Rheingold's insights and encouragement have been immeasurably helpful. Doc Searls is amazing, period.

Cory Doctorow, J.D. Lasica, Larry Lessig, Wendy Seltzer, Dan Shafer, Leonard Witt i Jeff Jarvis przeczytali szkice rozdziałów - czasami bardzo wczesne szkice - i pomogli mi zrozumieć, gdzie zchodziłem na manowce, a gdzie tekst był zrozumiały. Jak wspomniałem, Stephen Waters (wydawca prasy w Nowym Jorku) zagonił mnie go cięższej pracy. Jay Rosen poszedł dalej niż musiał w czytaniu rozdziałów i w kilku długich dyskusjach. Spostrzerzenia i zachęty Howarda Rheingolda były niezmiernie pomocne. Doc Seals jest niesamowity i koniec.

Tim O'Reilly, the founder and chief executive of O'Reilly Media, publisher of this book, constantly impresses me with his rare combination of intellect and generosity of spirit. When I described the idea to him in 2002, he immediately said he'd like to publish the book but thought I'd do better financially with an East Coast house. I struck out in New York despite the efforts of a fine literary agency. I'm glad, in retrospect, because working with Tim and his team—including Rael Dornfest, Betsy Waliszewski, Sara Winge and their colleagues—has been an absolute pleasure.

Tim O'Reilly, założyciel i dyrektor wykonawczy O'Reilly Media, wydawca książki, stale imponuje mi swoją niespotykaną kombinacją intelektu i wielkoduszności. Kiedy przedstawiłem mu mój pomysł w 2002 roku, od razu powiedział, że z chęcią wyda książkę, ale uznał, że lepiej zrobię, jeżeli sprawami finansowymi zajmie się East Coast. Musiałem pozostać w Nowym Jorku pomimo wysiłków miłej, literackiej agencji. Z perspektywy czasu, jestem szczęśliwy z tego, ponieważ praca z Timem i jego zespołem, w którego skład wchodzili Rael Dornfest, Betsy Waliszewski, Sara Winge i ich koledzy, była absolutną przyjemnością.

Allen Noren, an editor at O'Reilly and accomplished author in his own right, shepherded and edited this book. I'm in awe of his patience, thoughtfulness and good sense. He constantly challenged me to make this a better book, and if it is, he deserves much of the credit. Allen, thank you.

Allen Noren, wydawca w O'Reilly i znakomity autor, co zawdzięcza sam sobie, kierował kwestią wydawniczą i edytował tą książkę. Jego cierpliwość, zamyślenie i dobry zmysł wręcz mnie przerażają. Wciąż wymagał, abym uczynił tą książkę lepszą i jeżeli taką się stała, zasługuje on na uznanie. Allen, dziękuję Ci.

Noriko Takiguchi is a never-ending well of calm and joy. She put up with my absurdly long hours—including months of an alarm clock buzzing at absurdly early hours—and pushed me to get my butt in gear when I got lazy. She makes me sane. She lights my life.

Noriko Takigushi jest nigdy niekończącym się źródłem spokoju i radości. Tolerowała moje absurdalnie długie godziny ??, wliczając miesiące dzwonienia budzika o niedorzecznie wczesnych porach. Rówznież ona kopnęła mnie w tyłek, kiedy się rozleniwiłem. Sprawiła, że stałem się rozsądny. Jest światłem mojego życia.

Poprzednia strona <--> Następna strona

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License